Granskningsrapport: Hantering av PAF-medel

Publicerad 04.04.2022 14:48

En granskningsrapport avseende effektivitetsrevision gällande hanteringen av PAF-medel inom landskapsförvaltningen har avgivits till lagtinget. Rapporten har författats av Michelle Grönlund, mastersstudent vid Uppsala universitet.