Kontrollrapport EHFF 2019

Publicerad 10.02.2020 08:14 | Uppdaterad 24.09.2020 16:27

Kontrollrapport för EHFF-programmet har avgivits till jord- och skogsbruksministeriet för vidarebefordran till EU-kommissionen.