Revisionsuttalande EHFF 2019

Publicerad 10.02.2020 08:14 | Uppdaterad 24.09.2020 16:28

Revisionsuttalande för EHFF-programmet har avgivits till jord- och skogsbruksministeriet för vidarebefordan till EU-kommissionen.