Revisionsuttalande ERUF/ESF 2019

Publicerad 10.02.2020 08:14 | Uppdaterad 24.09.2020 16:30

Revisionsuttalande för ERUF/ESF-programmet har avgivits till EU-kommissionen.