Verksamhetsberättelse 2019

Publicerad 18.05.2020 09:07 | Uppdaterad 30.09.2020 10:51

Berättelse över Landskapsrevisionens verksamhet år 2019 har avgivits till lagtinget.