Anslagstavla

Avgivna granskningsrapporter finns som bilaga till respektive ärende på anslagstavlan.

Publicerad 05.05.2021 09:54

Revisionsberättelse för finansåret 2020 har avgivits till landskapsregeringen.

Publicerad 26.04.2021 15:57

Anbud gällande ramavtal för revisionstjänster har antagits.

Publicerad 25.02.2021 16:18 | Uppdaterad 25.02.2021 16:30

Berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 har avgivits till lagtinget.

Publicerad 18.02.2021 14:39 | Uppdaterad 22.02.2021 10:57

Revisionsberättelse över granskning av lagtingsgruppernas användning av anslag för kansliändamål har avgetts till kanslikommissionen.

Publicerad 15.02.2021 15:00

Revisionsuttalande EHFF 2020

Publicerad 15.02.2021 14:59

Årlig kontrollrapport EHFF 2020

Publicerad 15.02.2021 14:58

Revisionsuttalande ERUF-ESF 2020

Publicerad 15.02.2021 14:53 | Uppdaterad 15.02.2021 14:56

Årlig kontrollrapport ERUF-ESF 2020

Publicerad 05.02.2021 07:59 | Uppdaterad 05.02.2021 08:01

Revisionsplan för år 2021 har fastställts.

Publicerad 16.06.2020 15:26 | Uppdaterad 24.09.2020 15:43

Revisionsberättelse över årsredovisningen 2019 har avgivits till landskapsregeringen.

Sidor