Kontaktuppgifter

Besöksadress
Strandgatan 37
AX-22100 Mariehamn

Landskapsrevisionens kontor finns i bottenvåningen i Självstyrelsegården, entré via lagtinget.

Telefon: +358 18 25257
E-post: revisor@revisionen.ax

Postadress
Landskapsrevisionen
PB 69
AX-22101 Mariehamn

Faktureringsadress
Landskapsrevisionen
PB 2050
AX-22111 Mariehamn

E-faktura
FI8720323800001432; NDEAFIHH
 

Personal

Landskapsrevisor
Dan Bergman
Telefon: +358 18 25257
E-post: dan.bergman@revisionen.ax

Revisor
Marika Björkman (tjänstledig t.o.m. 31.8.2024)
Telefon: +358 18 25180
E-post: marika.bjorkman@revisionen.ax