Anslagstavla

Avgivna granskningsrapporter finns som bilaga till respektive ärende på anslagstavlan.

Publicerad 18.05.2020 09:07 | Uppdaterad 30.09.2020 10:51

Berättelse över Landskapsrevisionens verksamhet år 2019 har avgivits till lagtinget.

Publicerad 22.04.2020 09:07 | Uppdaterad 30.09.2020 10:13

Revisionsplan för år 2020 har fastställts.

Publicerad 15.04.2020 09:07 | Uppdaterad 24.09.2020 16:26

Berättelse över valfinansiering i valet 2019 har avgivits till lagtinget.

Publicerad 27.02.2020 08:14 | Uppdaterad 30.09.2020 10:19

Berättelse över effektivitetsrevisionen 2019 har avgivits till lagtinget.

Publicerad 10.02.2020 08:14 | Uppdaterad 24.09.2020 16:29

Kontrollrapport för ERUF/ESF-programmet har avgivits till EU-kommissionen.

Publicerad 10.02.2020 08:14 | Uppdaterad 24.09.2020 16:30

Revisionsuttalande för ERUF/ESF-programmet har avgivits till EU-kommissionen.

Publicerad 10.02.2020 08:14 | Uppdaterad 24.09.2020 16:27

Kontrollrapport för EHFF-programmet har avgivits till jord- och skogsbruksministeriet för vidarebefordran till EU-kommissionen.

Publicerad 10.02.2020 08:14 | Uppdaterad 24.09.2020 16:28

Revisionsuttalande för EHFF-programmet har avgivits till jord- och skogsbruksministeriet för vidarebefordan till EU-kommissionen.

Sidor