Revisionsberättelse 2019

Revisionsberättelse över årsredovisningen 2019 har avgivits till landskapsregeringen.