Revisionsuttalande ERUF-ESF 2021

Revisionsuttalande för programmet ERUF-ESF 2021 har avgivits.