Revisionsuttalande EHFF 2022

Revisionsuttalande för programmet EHFF 2022 har avgivits.