Revisionsuttalande ERUF-ESF 2022

Revisionsuttalande för programmet ERUF-ESF 2022 har avgivits.