Årlig kontrollrapport ERUF-ESF 2022

Årlig kontrollrapport för programmet ERUF-ESF 2022 har avgivits.