Revisionsuttalande EHFF 2023

Revisionsuttalande för programmet EHFF 2023 har avgivits.