Revisionsuttalande ERUF-ESF 2023

Revisionsuttalande för programmet ERUF-ESF 2023 har avgivits.