Årlig kontrollrapport ERUF-ESF 2023

Årlig kontrollrapport för programmet ERUF-ESF 2023 har avgivits.