Berättelse över valfinansiering 2024

Berättelse över valfinansieringen i valet hösten 2023 har överlämnats till lagtinget.