Granskningsrapport

Granskningsrapport gällande VIS-projektet har överlämnats till lagtinget.