Verksamhetsberättelse 2019

Berättelse över Landskapsrevisionens verksamhet år 2019 har avgivits till lagtinget.