Verksamhetsberättelse 2021

Berättelse över Landskapsrevisionens verksamhet 2021 har avgivits till lagtinget.