Revisionsberättelse 2021

Revisionsberättelse för finansåret 2021 har lämnats till landskapsregeringen.