Revisionsberättelse 2022

Revisionsberättelse för finansåret 2022 har lämnats till landskapsregeringen.