Revisionsberättelse 2023

Revisionsberättelse för finansåret 2023 har lämnats till landskapsregeringen.