Verksamhetsberättelse 2022

Berättelse över Landskapsrevisionens verksamhet år 2022 har överlämnats till lagtinget.