Verksamhetsberättelse 2023

Berättelse över Landskapsrevisionens verksamhet år 2023 har överlämnats till lagtinget.